4 sierpnia 2022

Polbiznes

O biznesie w Polsce

Ile czasu trwa wycena nieruchomości w Polkowicach?

Pierwszym krokiem przy sprzedaży lub zakupie nieruchomości jest określenie jej wartości. Niezależnie od rodzaju nieruchomości, czy jest to dom do kapitalnego remontu, czy też mieszkanie w dobrym stanie, wycena jest bardzo ważna. Ponadto wycenie podlegają również działki rolne i budowlane. Prawidłowa i rzetelna wycena jest bardzo ważna, ponieważ określa stan nieruchomości i opłacalność inwestycji. Procesem tym zajmuje się rzeczoznawca. Warto zatem wiedzieć, jak przebiega taki proces i ile czasu trwa wycena nieruchomości Polkowice.

Etapy wyceny nieruchomości

Przyjmuje się, iż momentem rozpoczynającym proces wyceny nieruchomości jest złożenie oferty, w której zostaje określony przedmiot, cel oraz zakres usługi. Następnie podpisana zostaje umowa o wycenę. Kolejnym etapem jest zapoznanie się z nieruchomością. Celem tego etapu jest określenie cech wpływających na wartość nieruchomości. Etap ten rozpoczyna się od zapoznania się z dokumentacją dotyczącą takich cech jak: potencjału inwestycyjnego, zabudowy nieruchomości czy jej stanu prawnego. Następnie rzeczoznawca dokonuje wizytacji nieruchomości i ocenia rzeczywisty stan budynku oraz jego otoczenia.
Kolejnym etapem wyceny nieruchomości Polkowice jest analiza rynku, która polega na badaniu cen obiektów zbliżonych do wycenianego, a także potencjał regionu.

Następnie rzeczoznawca dokonuje wyboru metodologii wyceny, która składa się z podejścia oraz techniki wyceny. Jej wybór zależy od rodzaju nieruchomości, a także celu wyceny, który jest niekiedy zależny od stanu prawnego nieruchomości.
Bardzo ważnym etapem wyceny nieruchomości jest przygotowanie wstępnej wersji wyceny. Jest on niezwykle istotny, ponieważ niekiedy zdarza się, iż brakuje części dokumentacji pozwalającej na prawidłowe określenie stanu nieruchomości. Wersja wstępna wyceny pozwala zatem na uzupełnienie niektórych elementów i w ten sposób przygotowanie wersji ostatecznej.

Ile czasu trwa wycena nieruchomości Polkowice?

Wykonanie operatu szacunkowego lub valuation report trwa standardowo około 10 dni roboczych. Po uzyskaniu wstępnej wersji wyceny, klient ma około 5 dni roboczych na uzupełnienie dokumentacji i zgłoszenie ewentualnych poprawek. W ciągu kolejnych 5 dni roboczych, rzeczoznawca dokonuje uzupełnień, poprawek i wyjaśnień klientowi. Niekiedy wykonuje się wersję skróconą wyceny, czyli tzw. desk top, która trwa około 5-7 dni roboczych.

Podsumowując, wycena nieruchomości jest bardzo istotna, bowiem ma na celu określenie rzeczywistego stanu nieruchomości, biorąc pod uwagę elementy, których nie widać gołym okiem. W ten sposób można określić potencjał inwestycyjny nieruchomości.