4 sierpnia 2022

Polbiznes

O biznesie w Polsce

Skuteczne odzyskiwanie vat

Prawo jest tak skonstruowane, że pozwala na odzyskanie podatków VAT oraz CIT albo PIT zapłaconych od danej faktury, za którą nie otrzymało się zapłaty. Jak zatem wygląda skuteczne odzyskiwanie VAT? Aby to zrobić, przede wszystkim nie należy zbyt długo z tym zwlekać. Po upływie dłuższego czasu odzyskanie długu często jest już bowiem niemożliwe.

Odzyskiwanie podatku VAT

Jest pewien dobry sposób, dzięki któremu można tą czynność przeprowadzić. To tak zwana ulga za złe długi. Wytłumaczmy zatem, na czym to polega. Otóż musi minąć 90 dni od daty płatności (ale nie więcej niż dwa lata od końca roku, w którym konkretna faktura została wystawiona). Oczywiście dłużnik absolutnie nie może być wtedy w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego czy upadłościowego. No i musi być nadal aktywnym płatnikiem VAT.

Trzeba po pierwsze wskazać dane wierzyciela, a następnie także numer faktury, daty wystawienia i upływu terminu płatności. Robi się to w celu umożliwienia fiskusowi dokładnego sprawdzenia, czy dłużnik także skorygował swój podatek. Co ciekawe, nie wymaga się, aby poinformować go, że skorzystało się z tej ulgi.

Kontrahent w stanie upadłości

Co jednak należy zrobić, kiedy dłużnik jest jednak w trakcie wspomnianego postępowania upadłościowego? Wówczas należy zgłosić wierzytelność do tak zwanej masy upadłości. Jeżeli przedsiębiorstwo posiada jakiś – nawet niewielki – majątek, syndyk go spienięży. Wtedy być może uda się podatek VAT odzyskać.

Dobrze jest też zastosować prewencję. To znaczy skontrolować kontrahentów Biurze Informacji Gospodarczej (nie tylko przed rozpoczęciem współpracy). Ważne jest, by ciągle monitorować ich dane w Rejestrze Dłużników BIG.

Jak uniknąć utraty pieniędzy – kilka zasad

Po co martwić się, jak efektywnie odzyskać vat. Lepiej robić wszystko, aby uniknąć jego utraty. Wystarczy regularnie przestrzegać pewnych ustalonych zasad (kierować się poradami radców prawnych).

Po pierwsze faktury należy sygnować pieczęcią z widoczną informacją, że współpracuje się z Biurem Informacji Gospodarczej (z którym jest podpisana odpowiednia umowa). Po drugie tuż po przekroczonym terminie płatności trzeba wysłać wezwanie do zapłaty! A w nim umieścić wiadomość, że za nieuregulowanie zobowiązania można zostać umieszczonym na liście dłużników. Po trzecie warto wpisać firmę do rejestru dłużników oraz wysłać oficjalne pismo z powiadomieniem. Na koniec, kiedy powyższe kroki nie pomogą, pozostaje już szybko skierować sprawę do firmy windykacyjnej, która postara się przeprowadzić skuteczne odzyskiwanie vat.